Disciplíny ČSC
Silnice Silnice

Regionem Orlicka Lanškroun 2020

Dráha Dráha

Mistrovství Olomouckého kraje na dráze

MTB MTB

Úřadující mistři vyhráli první bikové závody

BMX BMX

Trénuj s repre BMX - 7. díl Matěj Bohuslávek

Cyklokros Cyklokros

Cyklokros do nové sezóny se změnami

Sálovka Sálovka

Trénuj s repre SÁLOVKA - 2. díl Adéla Přibylová

Handicapovaní Handicapovaní

Zrušení SP Para-cycling v kanadském Baie-Comeau

Trial Trial

Trénuj s repre TRIAL - 5. díl Vašek Kolář

Trial Ženská cyklistika

Tour de Feminin 2020 - zrušení

Informace ČSC
ČSC vypisuje výběrová řízení - investice
Níže naleznete odkazy na další výběrová řížení.

Techniserv Cup 2020
Techniserv Cup 2020 se rozjede již o víkendu 20.6. a 21.6.2020 a to Olomouckým kritériem a Hanáckými..

ČSC vypisuje výběrová řízení - investice


Cyklistika v TV / zobrazit vše
Spurt ČT4 SPORT 02.06.2020 Měsíční souhrn nejdůležitějších akcí a událostí v domácím cy...
Spurt ČT4 SPORT 03.06.2020 Měsíční souhrn nejdůležitějších akcí a událostí v domácím cy...
Spurt ČT4 SPORT 05.06.2020 Měsíční souhrn nejdůležitějších akcí a událostí v domácím cy...

Partneři ČSC

Informace ČSC

Metodický pokyn pro pořadatele závodů ČSC

Metodický pokyn pro pořadatele cyklistických závodů Českého svazu cyklistiky v období vládních opatření proti šíření koronaviru COVID-19

Aktualizace 15.5.2020 12:00 : před necelou hodinou zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na své tiskové konferenci nové informace k rozvolňování opatření v souvislosti s šířením COVID-19.Od 25.5.2020, pokud tomu bude epidemiologická situace nakloněna, bude povoleno uskutečnit sportovní akci do limitu celkového účastníků počtu 300 osob. Následně se uvažuje o dalším uvolnění, pokud bude epidemiologická situace příznivá, a to o zvýšení celkového počtu účastníků akce na 500 osob od 8.6.2020 a zvýšení na 1000 osob od 21.6.2020.

Vzhledem k výše uvedenému připravujeme a budeme rozesílat v co možná nejkratším čase aktualizaci metodického pokynu pro pořadatele akcí. Připomínáme, že do 25.5.2020 je počet osob na akci omezen do počtu 100 osob a metodický pokyn je tudíž do tohoto data platný.

 

Metodický pokyn pro pořadatele cyklistických závodů Českého svazu cyklistiky v období vládních opatření proti šíření koronaviru COVID-19

Úvod:

 • Metodický pokyn pro pořadatele cyklistických závodů v období vládních opatření proti šíření koronaviru COVID-19 (dále jen Pokyn) je vypracován v závislosti na usneseních Vlády ČR č. 452 s účinností od 24.4.2020 a č. 490 s účinností od 11.5.2020 o přijetí krizového opatření a vychází z aktuální situace, která se však může v krátkém čase měnit.
 • pokud dojde ke zrušení výše uvedeného usnesení o přijetí krizového opatření pozbývá tento Pokyn platnosti a musí být případně aktualizován
 • Pokyn zohledňuje všechna hygienicko epidemiologická krizová opatření stanovená usnesením vlády a je závazným pro všechny pořadatele sportovních akcí, která jsou součástí kalendáře Českého svazu cyklistiky nebo jednotlivých krajských svazů.
 • Případná další specifika jednotlivých disciplín ČSC budou formou dodatku tohoto Pokynu vypracována komisemi daných disciplín

Krizová opatření stanovená Vládou ČR ustanovením č. 490 ve vztahu k organizaci sportovních akcí:

(definice převzaty z usnesení)

Vláda ČR omezuje: sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) společně sportuje nejvýše 100 osob,

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

Vláda ČR nařizuje:

 1. pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

 - je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

 - je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

 

Pokyny pro organizátory cyklistických akcí vycházející z výše uvedených vládních usnesení a platných nejdříve od 11.5.2020

Obecná část závazná pro všechny pořadatele cyklistických soutěží zapsaných v kalendáři ČSC nebo krajských svazů:

Registrace závodníků:

 • musí probíhat POUZE online, aby bylo možné předem evidovat počty přihlášených závodníků v daných kategoriích
 • neregistrovaný závodník formou online přihlášky nebude do závodu puštěn

 

Platba startovného

 • musí probíhat online, platební kartou nebo převodem na účet pořadatele.

 

Časový program závodu

 • pořadatel přizpůsobí časový program závodu v závislosti na počtu registrovaných závodníků, případně závodníků v jednotlivých kategoriích
 • časový program závodu musí zaručit, že se neshromáždí v jednom čase více než 100 osob
 • v případě závodů s hromadným startem přesahujícím počet 100 osob včetně pořadatelů a členů realizačního týmu je nutno startovat ve startovních vlnách vždy s omezeným počtem závodníků
 • takto upravený časový program by měl být k dispozici účastníkům akce nejpozději den před zahájením akce

 

Kancelář závodu a výdej startovních čísel

 • kancelář závodu resp. místo pro výdej startovních čísel a čipů musí být umístěno mimo zónu startu a cíle, aby nedocházelo k hromadění osob v jednom místě
 • pořadatel zajistí u vchodu do kanceláře desinfekční prostředky
 • osoby vstupující do kanceláře musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest a zachovávat odstup nejméně 2 m
 • pracovníci kanceláře závodu musí být vybaveni ochrannými prostředky dýchacích cest, případně ochranným štítem nebo plexisklem

 

Závodní porada s týmy, meeting manažerů týmů apod

 • porady se může zúčastnit pouze jeden zástupce daného týmu. Osoby vstupující do místa porady musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest a zachovávat odstup nejméně 2 m. Při sezení musí být mezi účastníky vždy volná židle.

 

Týmová zóna, warm up zóna

 • povolený počet osob v týmové nebo warm up zóně je 100 osob
 • pořadatel zajistí, aby byly v těchto zónách dodrženy odstupy minimálně 2 metry mezi sportovci a ostatními osobami např. přepážkami, mobilními zábranami, vyznačovacími páskami apod.
 • v případě nemožnosti dodržet v těchto zónách minimální odstup 2 m musí mít sportovci i ostatní osoby chráněny dýchací cesty ochrannými pomůckami (rouškami)

 

Sportoviště – vnější i vnitřní

 • sportovištěm se rozumí ohraničené území nebo vnitřní prostor, na kterém akce probíhá
 • v případě závodu s rozdílným místem startu a cíle se sportovištěm rozumí ohraničený prostor warm up zóny, startovní zóny a cílové zóny

 

Prostor startu a cíle

 • pořadatel zajistí koridor pro přístup závodníků do startovní zóny; u vstupu do koridoru pořadatel umístí nádobu s desinfekcí
 • pořadatel zajistí koridor pro odchod závodníků z prostoru cíle; na konci koridoru pořadatel umístí nádobu s desinfekcí
 • ve startovní zóně nemusí závodníci mezi sebou dodržovat odstup 2 m, rouška nebo šátek nejsou povinné
 • při zápasu v kolové nemusí hráči dodržovat odstupy 2 m
 • do startovní zóny je zakázán přístup osobám ostatním kromě těch, kteří mají od pořadatele povolen vstup např. akreditací, náramkem apod.
 • ostatní osoby (pořadatelé, rozhodčí, moderátor, výsledkový servis, zdravotníci, ostatní akreditované osoby) musí používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušku, šátek apod)
 • celkový počet osob v jednom čase nesmí přesáhnout počet 100

 

Vyhlášení vítězů

 • pořadatel zajistí, aby při ceremoniálu nedocházelo ke shromáždění více než 100 osob

 

Catering

 • pořadatel může zajistit pro účastníky akce catering
 • catering bude umístěn mimo sportoviště a jeho nejbližší okolí, aby nedocházelo ke kumulaci osob
 • cateringová služba je povinna se řídit vládními opatřeními platnými pro stravovací služby

 

Toalety

 • pořadatel zajistí, aby u toalet byla umístěna nádoba s desinfekcí

 

Tento Pokyn by schválen Prezidiem ČSC dne 13.5.2020

 

 

Dodatek k Pokynu za disciplínu  ………. (budou průběžně doplňovány komisemi jednotlivých disciplín)

 

1.

2.

..

 

Soubory:

Krakovičová Jaroslava
15.05.2020 | zobrazeno 299x
Za tuto sekci zodpovídá: Veronika Račkay rss

Generální partner ČSC

Exkluzivní partner ČSC