Disciplíny ČSC
Silnice Silnice

Topforex-Lapierre a Elkov-Author ve Španělsku

Dráha Dráha

Dráhaře čeká vrchol sezony

MTB MTB

Cink druhý ve druhé etapě Sunshine Cup

BMX BMX

Freestylisté budou bojovat o páté místo

Cyklokros Cyklokros

Tábor bude opět hostit SP v cyklokrosu

Sálovka Sálovka

První kolo Extraligy v kolové pro SC Svitávku

Handicapovaní Handicapovaní

Handicapovaní Antošová a Koblasa vítězi EP

Trial Trial

Urban World Championship

Trial Ženská cyklistika

V Krásné Lípě ve čtvrtek startuje Tour de Feminin

Informace ČSC
Závod V4 se letos na českých silnicích nepojde


Informace z jednání Prezídia ČSC
Jednání Prezídia ČSC se uskutečnilo 8. 1. 2019.

Vánoční provoz ČSC
Upozorňujeme, že od 24.12.2018 do 2.1.2019 bude areál ČSC uzavřen. Přejeme hezké svátky a v novém..

Cyklistika v TV / zobrazit vše

Partneři ČSC

Reprezentace aktuality trial

Nominační kritéria a update pravidel 2013 pro TRIA

Souhrn změn pro Trialový sport, systém nominace. Dočkáme se úpravy kategorií, více závodů, otevření Českého poháru pro mládežníky, úpravu finálových jízd a řady dalších vylepšení.

 

NOMINAČNÍ KRITÉRIA TRIAL a update pravidel 2013

Z důvodu omezeného počtu míst pro účast na Mistrovství světa, Evropy a Světového poháru a zároveň propojení těchto soutěží na bodové úrovni UCI rankingu je nutné podpořit jezdce, kteří mají zájem a možnost účastnit se co největšího počtu závodů určených pro jeho kategorii v rámci reprezentačního týmu.  

Nominační kritéria schvalovaná komisí MTB / Trialu pod ČSC s konzultací členů pracovní skupiny Trialu (pokud není člen pracovní skupiny členem komise).

 

Nominace jezdců je prováděna na základě:

1) pozice jezdce v UCI rankingu

2) výsledky z Českého poháru (účast reprezentačního jezdce je povinná minimálně na 2 závodech Českého poháru a MČR)

3) výsledky z Mistrovství České republiky

4) doporučení reprezentačního trénéra a pracovní skupiny v Trialu (pro jezdce platí povinnost startu na Českém poháru a světovém poháru), vycházející z výsledků jezdce v Trialu UCI a soustředění otevřených pro veřejnost (všechna soustředění jsou otevřena veřejnosti)

5) jezdci s možností startu jak na 20“ /26“ kole mohou dostat dle uvážení reprezentačního trenéra přednost v nominaci na MS / ME na základě výsledků z předešlých let.

6) mládežnické kategorie budou hodnoceny formou - výsledek národních mládežnických her (YOUTH Games), výsledky z Českého poháru. Pracovní skupina v Trialu může určit jako nominační i závod Trial cup, ale pouze pro dětské kategorie po dostatečném oznámení předem.

 

Rozhodujícím faktorem nominace je výkonnost a účast jezdce na národních a mezinárodních závodech Trialu pod Českým svazem cyklistiky / UCI. Náročnost mezinárodních závodů zatím nedovoluje možnost nominace jen na základě národních závodů.

 

Nominační návaznost: 

1) pro účast na mistrovství světa / Evropy jsou nominováni nejvýše postavení jezdci v rámci UCI rankingu, který vychází z bodování světových pohárů, ME, MS a mistrovství ČR, či dalších akcí národních / mezinárodních, zařazených do mezinárodního kalendáře UCI. Velikost a rozdělení reprezentačního týmu na placené jezdce a samoplátce podléhá stavu financí přidělených Českým svazem cyklistiky. 

Za finance reprezentačního týmu zodpovídá Roman Chvojka

 

2) pro účast na světovém poháru je jezdec povinen účasti na závodech českého poháru / mistrovství ČR konaných před daným světovým pohárem. Na závody světového poháru je nutná zaslaná přihláška na e-mail info@cyklotrial.cz a to minimálně  20 dní předem.

Za organizaci reprezentačního týmu zodpovídá Vlastislav Kabeláč Čiháček

 

3) pro nominaci jezdce na Mistrovství světa startujícího ve dvou různých kategoriích (např. Elite 20“ a Elite 26“ či Junior) je nutný start ve všech kategoriích na mistrovství ČR, pořádaném před závodem Mistrovství světa a na základě tohoto výsledku odsouhlasení startu pracovní skupinou Trialu.

 

4)  v případě zranění stávajícího reprezentačního jezdce, bránící mu ve startu na nominačních závodech, může pracovní skupina Trialu zhodnotit jeho účast na předešlých závodech ME / MS a povolit start formou samoplátce.

 

 

UPDATE PRAVIDEL pro rok 2013

 

1) Součástí nominačních závodů jsou všechny závody Českého poháru a MČR. Závody Trial cup jsou i nadále nezávislé s podmínkou zachování větší části pravidel odpovídajících Trialu pod Českým svazem cyklistiky.

 

2) Nové rozdělení kategorií Českého poháru a mistrovství ČR:

- ELITE 26“ (žlutá trať s možností vyznačení 26“ pro tuto kategorii)

- ELITE 20“ + 24“ (žlutá trať s možností vyznačení 20“ pro tuto kategorii)

- EXPERT (červená trať)

- HOBBY (modrá trať)

V rámci nominací zůstává zachován systém kategorií mezinárodních. Jezdci pro kategorie Junior 20“ a 26“ budou hodnoceni dle startu v kategorii EXPERT. Jezdci kategorie Elite 24“ budou nominováni jako samoplátci s možností startu na ME a MS v kategorii Elite 26“. Jezdkyně kategorie Women budou hodnoceny na základě výsledků kategorie HOBBY.

 

3) Všechny kategorie jsou OPEN s možným přestupem směrem do vyšší výkonnostní kategorie, ale v případě přestupu není možné započítávat výsledky dosažené v kategorii předešlé. Vítěz kategorie EXPERT je povinen přestoupit do příslušné kategorie EXPERT. Naopak jezdci kategorie ELITE nemohou samovolně přestoupit do kategorie EXPERT, vyjma odsouhlasení pracovní skupinou v Trialu na základě nemoci / dlouhodobě špatných výsledků.

 

4) Jezdci usilující o celkové hodnocení v rámci kategorií EXPERT a ELITE jsou povinní startu minimálně s národní licencí Českého svazu cyklistiky viz. http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/administrativa/1_licence – národní licence stojí 300,- Kč a mezinárodní licence stojí 500,- Kč bez nutnosti platby lékaře. Žádost o licenci je možné podat kdykoliv během roku, ale v rámci administrativních postupů doporučujeme vše řešit minimálně 3 týdny před prvním závodem.  Start na mezinárodních závodech je povolen pouze s mezinárodní licencí. O licenci je možné požádat prostřednictvím jakéhokoliv cyklistického klubu v ČR registrovaného u Českého svazu cyklistiky.

 

5) Dětské kategorie mají povolen start na závodech Českého poháru a to v kategoriích:

EXPERT (červená trať) – CADET (15-16 let), MINIME (13-14 let)

HOBBY (modrá trať) – POUSSINE (9-10 let),  BENJAMIN (11-12 let)

kategorie Girls startuje pouze v rámci modré trati.

Jezdci dětských kategorií mohou startovat pouze v doprovodu rodičů, nebo zákonného zástupce. Hodnocení pro nominaci v rámci YOUTH GAMES bude oddělené pro každou kategorii zvlášť podle bodového systému Českého poháru a MČR viz. propozice závodů. Na mistrovství MČR jezdci startují v oddělených kategoriích dle propozic Mistrovství ČR.

V případě účasti většího počtu jezdců (minimálně 6) je možné provést vyčlenění dané kategorie a její ohodnocení mimo danou kategorii. Zde je však nutné přihlášení jezdců předem do daného závodu. Pro mládežnické kategorie platí zákaz doprovoda mluvit na jezdce, ale je možné jezdce chytat v celé délce sekce. Pokud se doprovod jezdce dotkne, dostává jezdec automaticky 5 trestných bodů !!!

- v případě krytí mezinárodního závodu YOUTH Games se závodem Českého poháru, nebude pro dětské kategorie tento závod započítáván do celkového hodnocení

 

6) Přihlašování do závodu předem je doporučené s ohledem na možnost rozšíření kategorií, přizpůsobení sekcí, zajištění cen, parkování. Přihlášení do závodu je možné na mailu simon@trialshow.cz a info@cyklotrial.cz.

 

7) Startovné na závody ČP určuje promotér Českého poháru. Po dohodě bylo stanoveno na 200,- Kč pro všechny předem přihlášené jezdce a na 250,- Kč pro jezdce přihlášené na místě.

 

8) Na závodech se neprovádí technická kontrola kol, ale v případě zjištění vážné závady na kole jezdce rozhodčím, nebo organizátorem (nesvařená praklina rámu či vidlice, nefunkční brzdy), bude jezdec ze závodu vyloučen. Není také možné v průběhu závodu vyměnit kolo za kolo jiného jezdce. Lze použít pouze vlastní náhradní kolo. V případě finálových jízd je možné umístit náhradní kolo do stanu registrace a v případě poruchy jej použít.

 

9) Jezdec může být vyloučen organizátorem na základě předchozího či současného nevhodného chování na závodech či akcích Trialu pod Českým svazem cyklistiky (pití alkoholu či užívání drog, arogantní chování vůči ostatním jezdcům či rozhodčím, podvádění, atd..) s vědomím pracovní skupiny v Trialu.

 

10) V roce 2013 je změněn doporučený systém finále a to formou odděleného finále. V případě dostatečného počtu jezdců dojde k navýšení na 5-6 nejlepších jezdců pro finále (oproti původním 4). Finále se pojede formou oddělení 20“ a 26“ palcových kol s možností úpravy tratě pro jednotlivé kategorie. První startují spojená 20“ kola a 24“ kola. 

Je možné stanovit souběžné finále i pro kategorii EXPERT (nejlepší 3-4 jezdci). Jezdci by jeli před Elitou 20“ a 24“.  

 

11) Odměny rozhodčím stanoví promotér Českého poháru a organizátor mistrovství ČR, stejně jako organizaci jejich dopravy (doporučené odměna je 500,- / den + občerstvení). Školení rozhodčích proběhne počátkem dubna. V rámci mistrovství České republiky není možná účast na sekcích rozhodčích příbuzných s jezdci (platí v roce 2013 pro Juniorské a Elitní kategorie). Český pohár bude mít vyhrazeno 5-6 stálých rozhodčích pro kvalifikace pod vedením Lukáše Záhorovského jako hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí má na starosti bodování finále, společně s druhým rozhodčím, kterého vybírá sám, nebo je mu doporučen promotérem závodu.

V rámci kvalifikací Českého poháru je možná bodování na sekci příbuzným jezdce, pouze po proškolení, pouze na jedné ze sekcí a pouze pod dohledem organizátora / promotéra závodu. (platí pouze při nedostatku rozhodčích). Organizátor může stanovit vyjímku po dohodě s jezdci (týká se vyjímečných případů - nemoc, nehoda). Příbuzní nemohou bodovat finálové jízdy.

 

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte pracovní skupinu v Trialu na info@cyklotrial.cz

 

ČIHÁČEK VLASTISLAV
07.02.2013 | zobrazeno 2440x
Za tuto sekci zodpovídá: Veronika Račkay rss

Generální partner ČSC